TUIS

skool_01
WELKOM BY LAERSKOOL QUEENSWOOD

Laerskool Queenswood is ‘n skool met ‘n unieke en trotse geskiedenis wat reeds vir meer as 50 jaar in die Moot, Pretoria kinders verwelkom en tuis laat voel. Hier by ons word gefokus op uitnemende onderwys binne ‘n milieu waar ons waardes van liefde, respek, nederigheid, integriteit, verantwoordelikheid en entoesiasme uitgeleef word.

Die personeel, leerlinge en ouers vorm ‘n voortreflike span wat elke dag met toewyding en entoesiasme ons kinders onderrig en hulle belange bevorder.

Druk gerus op die skakels vir meer inligting oor ons skool.

UIT DIE HOOF SE KANTOOR

Dis ons Godgegewe taak om ons kinders in liefde op te voed. Duisende jong mense se karakter en menswees word hier gevorm. Volwassenes wat met integriteit, vierkantige skouers en hul oë gerig op ons Skepper hul plek in die samelewing moet volstaan.

Nog 'n jaar, nog nuwe gesiggies wat diep spore in ons harte getrap het. Die jaar 2020 lê al ampr op sy rug. Laerskool Queenswood - waar kinders se geluk vir ons ongelooflik belangrik is. Hier waar leer en opvoeding met erns so informeel as moontlik plaasvind. Hier wat ons skaaf aan ons toekomstige leiers en ouers van ons land Suid-Afrika.

Daar rus 'n geweldige taak en verantwoordelikheid op ons, veral in die onsekere tye van vandag. Hier waar ouers, onderwysers en kinders saam werk tot een gemeenskaplike doel om produktiewe, eerbare, gebalanseerde en positiewe landsburger die wêreld in te stuur.

Dis Laerskool Queenswood en dis vir my 'n voorreg om aan die stuur van die instansie te staan. Dankie aan elke personeellid, BL-lid, ouers, kind en ook die gemeenskap wat 'n bydrae lewer tot die sukses van ons skool. Dankie vir geduld en ondersteuning. Dankie dat u ons skool positief bemark.

Die graad 7's van 2020, mag julle altyd 'n Q'wiet in murg en been bly en altyd met 'n sprankel in die oog van Laerskool Queenswood praat.

Mag hierdie pragtige skool en al sy personeel en leerders nog vir baie jare steeds 'n sieraad vir ons gemeenskap en 'n kweekskool vir waardige landsburgers wees!

Glo en oorwin!

Mnr. Rico Ludick - HOOF

15
ONS WAARDES

ONS MISSIE

Laerskool Queenswood se missie is om uitnemende, voortreflike en relevante opvoedende onderwys aan al sy leerders te bied.

ONS VISIE

Ons visie is om deur uitnemende opvoeding en onderwys 'n milleu te skep waarin elke kind gelukkig en ooreenkomstig sy/haar potensiaal kan ontwikkel.

DOELSTELLINGS VAN DIE SKOOL

  • Die handhawing, beskerming en bevordering van waardes en geloofsvryheid van die individu;
  • Onderrig deur medium in Afrikaans;
  • Die handhawing van hoë onderrig- en akademiese standaarde;
  • Die opvoeding van leerders tot verantwoordelike burgerskap;
  • Die aanbied van verskeidenheid buitekurrikulêre aktiwiteite;
  • Die identifisering en ontwikkeling van leerders se leierskapvaardighede;
  • Die uitbouing en beskerming van die karakter en etos van die skool en die leuse, naamlik; "Glo en oorwin";
  • Die ontwikkeling van die volle potensiaal en vaardighede van die lede van die onderwyspersoneel op alle terreine van hulle beroep;

VRIENDE VAN ONS