!! GRAAD RR en R - 2021 AANSOEKE !!

Graad RR en R aanlyn inskrywings open 25 JUNIE 2020 om 08h00 en eindig 31 AUGUSTUS 2020 om 24h00.

Kliek op die AANLYN AANSOEK hieronder en voltooi die vorm.  Die stawende dokumente moet binne 7 dae nadat u ingeskryf het ge- epos word na qwietadmission.graderrandr@gmail.com

Aangesien ons streng riglyne volg as gevolg van die COVID-19 pandemie versoek ons dat u die Google vorm aanlyn voltooi en die dokumente epos. U sal wel op 'n latere stadium gevra word om die skool se oorspronklike aansoekvorm te voltooi. 

!! GRADE RR and R - 2021 ADMISSIONS !!

Grade RR and R online Application for 2021 learner admission starts on 25 JUNE 2020 at 08h00 and ends on 31 AUGUST 2020 at 24h00.

Click on the ONLINE ADMISSION below and complete the form. The supporting documents must be e-mailed to qwietadmission.graderrandr@gmail.com within 7 days of registering.

As we follow strict guidelines as a result of the COVID-19 pandemic, we request that you complete the Google Form online and email the documents. However, you will be asked at a later stage to complete the school's original application form.