FINANSIES

SKOOLGELD 2020

In 2020 is die skoolgeld R13 200 per jaar betaalbaar oor 12 maande, dus R1 100 per maand en is maandeliks vooruitbetaalbaar voor die 7de van elke maand.

Die skoolgeld vir 2021 sal in November tydens 'n ouervergadering bepaal word. Dit styg jaarliks met ongeveer 8%.

Skoolgeld is verpligtend. Vrystellings word op meriete toegestaan.

State sal maandeliks per e-pos gestuur word voor of op die 7de van die betrokke maand.

Die volgende verskyn op u staat:

• Opening balans van die vorige jaar (indien daar ‘n debiet of krediet oorgedra is)
• Fakture vir toere, veldskool (Gr. 6) ens.
• Korting toegestaan op alle eenmalige betalings

NB : Vir EFT-betalings, gebruik asseblief rekeningnommer soos op u staat verskyn.
Moet asseblief nie die faktuurnommer of u kind se naam en van gebruik nie!

Enige navrae kan gerig word aan finansies@laerskool-queenswood.co.za (Me. Gretha West), gebruik die rekeningnommer op alle navrae.

BETALINGSMETODE

  • Kaart (krediet of debiet). Ons het 'n kaartmasjien in die kantoor.
  • Vir EFT-betalings van skoolgeld gebruik asseblief rekeningnommer (familiekode as verwysing)
  • Vir alle ander EFT-betalings, meld waarvoor, plus leerder se naam en van, bv. M Botha-Netbaltoer.

SKOOLGELDE VIR 2020

Klein Q's
R1400

Registrasiefooi : R900

Maandeliksefooi : R1 400 per maand

R1400
Graad 1 - 7
R1100

Boekfooi : R400

Skoolfonds : R1100 per maand

!! Boekfooi eenmalig, betaalbaar saam met eerste betaling !!

R1100