Sportembleem

sportembleem2

Erekode vir 'n Atleet

Die mededingende spanne onderneem en belowe plegtig
om vandag hulle kleuere tot eer van hulle onderskeie spanne te dra en op te tree
Met ywer sonder na-ywer.
Vasberade maar beleef.
Met alle krag maar altyd menslik.
Want die hoofsaam in die lewe is nie oorwinning nie maar volharding,
nie die vrug nie maar die strewe, nie die loon nie maar die gesindheid.
Die vormende waarde van sport kan ook vir hom wat verloor soms baie beteken want menige wenner beleef in sy oorwinning soms sy grootste nederlaag
en menige verloorder verlaat dikwels die strydperk as oorwinnaar oor homself - geestelik geskool en gesterk.
As die GROOT TELLER eendag jou naam kom skryf,
skryf HY nie of jy gewen of verloor het nie,
maar hoe jou gesindheid in die stryd was.

Gedragskode van die Atleet

Ek, die atleet beoefen die sport,
Om my liggaam te ontwikkel en gesond te hou.
Om meester te wees oor myself,
om myself te leer ken — ook my beperkings,
om gesonde, goeie verhoudings te smee met mede-atlete en afrigters.
Om billikheid en regverdigheid my eie te maak,
om te werk en te streef na ‘n ideaal,
om te kan beleef dat, hoe meer ek gee, hoe meer kan ek terug verwag.
Om, as glorie my beskore is, dit in nederigheid en erkentlikheid te aanvaar.
Om daakbaar te wees teenoor God, my ouers en my afrigter
wat sport vir my moontlik maak.

rocket

Die Skool waar...
elke kind tot sy reg kan kom.

icon_08

Die Skool waar...
balans vir ons belangrik is.

icon_09

Die Skool waar...
gelukkige kinders vir ons 'n prioriteit is.