TUIS

WELKOM BY LAERSKOOL QUEENSWOOD

Laerskool Queenswood is ‘n skool met ‘n unieke en trotse geskiedenis wat reeds vir meer as 50 jaar in die Moot, Pretoria kinders verwelkom en tuis laat voel. Hier by ons word gefokus op uitnemende onderwys binne ‘n milieu waar ons waardes van liefde, respek, nederigheid, integriteit, verantwoordelikheid en entoesiasme uitgeleef word.

Die personeel, leerlinge en ouers vorm ‘n voortreflike span wat elke dag met toewyding en entoesiasme ons kinders onderrig en hulle belange bevorder.

Druk gerus op die skakels vir meer inligting oor ons skool.

LSQ - Website - 02

ONS SKOOLWAPEN EN LEUSE

GLO EN OORWIN

BEE (1)

Die twee bye op die wapen verteenwoordig arbeidsaamheid en die kruis tussen die twee bye verteenwoordig ons geloof.

https://www.laerskool-queenswood.co.za/wp-content/uploads/2020/05/cropped-LSQueenswood_FBProfile-e1588691446176-3.jpg

ONS SKOOLLIED

Altyd nog bly dit ons strewe

Om die arbeid van die dag

Sterk en sonder hand wat bewe

Uit te voer en nooit te wag

Omdat plig en trou ons trots is

In ons werk en in ons spel

Sal ons met die oog na bo

Stry vir dit waarin ons glo.

 

Muskiek en woorde deur :

Mr O.A van der Stoep

ONS WAARDES

MISSIE

Laerskool Queenswood se MISSIE is om uitnemende, voortreflike en relevante opvoedende onderwys aan al sy leerders te bied.

VISSIE

Ons VISIE is om deur uitnemende opvoeding en onderwys 'n milleu te skep waarin elke kind gelukkig en ooreenkomstig sy/haar potentiaal kan ontwikkel.

DOELSTELLINGS VAN DIE SKOOL

 • Die handhawing, beskerming en bevordering van waardes en geloofsvryheid van die individu;
 • Onderrig deur medium in Afrikaans;
 • Die handhawing van hoë onderrig- en akademiese standaarde;
 • Die opvoeding van leerders tot verantwoordelike burgerskap;
 • Die aanbied van verskeidenheid buitekurrikulêre aktiwiteite;
 • Die identifisering en ontwikkeling van leerders se leierskapvaardighede;
 • Die uitbouing en beskerming van die karakter en etos van die skool en die leuse, naamlik; "Glo en Oorwin";
 • Die ontwikkeling van die volle potensiaal en vaardighede van die lede van die onderwyspersoneel op alle terreine van hulle beroep;
 • Die handhawing en opbouing van 'n gesonde vennootskap tussen ouer, onderwyser en onderwysowerheid en die erkenning en aanmoediging van ouerinspraak;
 • Die vestiging van 'n kommunikasiestruktuur tussen ouers en ander belanghebbendes;
 • Die bevordering van 'n gesonde gesin as basis vir 'n gesonde gemeenskap;
 • Die vestiging van voldoende finansële bronne ten einde doelwitte te verwesenlik.

VRIENDE VAN ONS

LSQ - Website - Afrikaans