GEDRAGSKODE

Gedragskodes en prosedures is noodsaaklik om enige organisasie effektief te bestuur. Laerskool Queenswood het ‘n verskeidenheid van beleide soos voorgeskryf deur die Departement van Onderwys asook addisionele beleide wat die bestuur en werking van die skool vergemaklik.

Beleide is beskikbaar aan ouers vir hul inligting. Doen asseblief navraag by die skoolkantoor in hierdie verband.

Klik op die link hieronder vir die gedragskode vir leerders:

ethiek-respect-code