NASKOOL

ONS NASKOOLSENTRUM

Laerskool Queenswood Naskool bied ‘n veilige, liefdevolle en huislike omgewing vir leerders. Hierdie fasiliteit is daar vir leerders wie se ouers voldag werk.

ʼn Middagete word voorsien. Geleentheid word geskep om huiswerk te doen tydens ʼn vasgestelde studietyd. Geleentheid tot deelname aan buitemuurse aktiwiteite. Toesighouding en hulp met huiswerk.

Ons program by Naskool is as volg:
14:00-15:30 : Engelse leerders studie (Graad 1-5)
15:30-16:30 : Afrikaanse leerders studie (Graad 1-7)
16:30-17:15 : Leerders wat by sport was of wie se huiswerk nie voltooi is nie.
RES VAN LEERDERS SPEEL OP AANGEWYSDE TERREIN

Ons huldig die volgende doelstellings:
- Die versorging van leerders buite skoolure en tydens sekere vakansies.
- Om diens te lewer aan ons ouergemeenskap.
- Om ʼn leefruimte aan elke leerder te bied waarin hy/sy kan “leef”.
- Om leerders die geleentheid te bied tot studie, sport en ontspanning.

KOSTES
Per maand : R800 (oor 12 maande)
Maandgelde moet op datum betaal wees voor elke vakansie alvorens leerder toegelaat gaan word.
Vakansie gelde is ekstra (sal nog deur gegee word)

ETES
ʼn Ligte middagete word daagliks verskaf asook ligte verversings.

TYE
Funksioneer vanaf direk na skool tot 17:30.

TOELATING
Ingeskrewe leerders van die skool.

DESEMBERVAKANSIE
Die sentrum is gedurende die eerste 3 vakansies van die jaar oop, maar gesluit gedurende die Desember/Januarie vakansies. Tydens vakansies word interessante vakansieprogramme aangebied om vir dié outjies hul vakansie ook lekker te maak.

NASKOOLBESTUURDER
Mev Marinda Blom
Kontaknommer: 071 496 3853
E-pos: marindablom2@gmail.com

naskool1
bg_04